Statistikprogrammer

Datamanagerne er behjælpelige med opbygning af datamateriale i STATA, SAS, SPSS m.v.

Mere konkret er vores hjælp normalt udformning og design af variabler til håndtering af et givent datamateriale, design af databaser og import/eksport af data til databaser og datasæt.

Endvidere udfører vi dataoprensning og udformning af scripts/forespørgsler og assistance i forbindelse med udformning af kørsler i statistikprogrammerne, hvor dette typisk sker i samarbejde med forskeren og under dennes vejledning.

Egentlig statistisk analyse og arbejde ligger udenfor datamanagernes kompetence og arbejdsopgaver. Der henvises i denne forbindelse til de videnskabelige medarbejdere på Institut for Folkesundhed.

Ældre datamateriale

Vi assisterer i forbindelse med ældre statistikprogrammer fra f.eks. DOS og overførsel af originalt materiale fra floppy disks m.v. samt rekonstruktion af ældre datamateriale.

STATA – hvilken version?

STATA leveres i flere versioner. Er forskningen direkte baseret på store registerudtræk anbefales STATA /SE, den licensbilligere STATA/IC anbefales til alle andre. Begge versioner kan håndtere ubegrænset antal observationer, forskellen ligger i antallet af variable, hvor SE kan håndtere 32.767 og IC 2.047. Antallet af højrestillet ( typisk uafhængige ) variable er henholdsvis 10.998 i SE og 798 i IC.

3943 / i30