Spørgeskema

Spørgeskemaer kan laves såvel i papirform som elektronisk på nettet.

Papirform

Spørgeskemaer på papir kan laves i EpiData. Når dataene er indsamlet, kan disse bruges direkte i statistikprogrammer og udfører statistiske analyser.

Elektronisk form

Elektroniske spørgeskemaer er normalt WEB baseret lavet i SurveyXact. Hele spørgeskemaet designes online og besvarelserne gemmes i en sikker database. Data fra besvarelsen overføres elektronisk af datamanagerne direkte til en intern database.

Deltagerne i undersøgelsen får via e-mail tilsendt URL (web adressen) til spørgeskemaet og udfylder online.

3942 / i30