Spørgeskema

Spørgeskemaer kan laves såvel i papirform som elektronisk på nettet.

Papirform

Spørgeskemaer på papir laves normalt i Teleform, hvor databasen samtidig designes. Skemaerne sendes til tryk og udsendes i kuverter med frankeret svarkurvet. Besvarelserne indlæses via en scanner og overføres automatisk ind i databasen. Der skal med andre ord ikke indtastes data.

Elektronisk form

Elektroniske spørgeskemaer er normalt WEB baseret lavet i SurveyXact. Hele spørgeskemaet designes online og besvarelserne gemmes i en sikker database. Data fra besvarelsen overføres elektronisk af datamanagerne direkte til en intern database.

Deltagerne i undersøgelsen får via e-mail tilsendt URL (web adressen) til spørgeskemaet og udfylder online.

Ved elektroniske spørgeskema skal man have for øje, at sampling indsnævres eller har direkte bias, da respondenter skal have adgang til internettet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.06.2017