Registerudtræk

Udtræk fra en række registre i Danmark kan foretages af datamanagerne, hvor udtræk oprenses og leveres i enten datasæt eller som en database.

Udtræk kan normalt laves ud fra eller i kombination af uafhængige variabel oplysninger, sociale indikatorer, livsstil, geografisk placering, diagnose, lægebehandling og sammenkoblet med CPR. Dette er blot nogle af kombinationsmulighederne.

Der kræves normalt altid godkendelse fra Datatilsynet og datamanagerne bør altid stå som databehandlere i forskerens ansøgning til Datatilsynet.

Eksempler på registre

 • Abortregisteret
 • Cancerregisteret
 • DANCOS (The DAnish National COhort Study)
 • Det Danske Tvillingregister
 • Det Nationale Diabetes Register
 • Diagnose Relateret Gruppering
 • Dødsårsagsregisteret
 • Landspatientregisteret
 • Lægemiddelstatistikregisteret
 • Personindkomststatistik
 • Sessionsregisteret
 • Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem
 • Sygesikringsregisteret
 • Ulykkesregisteret 

Særlige regler

Vær opmærksom på, at specielle regler kan gøre sig gældende i forbindelse bestemte varaibler i forbindelse med registerudtræk. Således i forbindelse med Lægemiddeldatabasen, hvor variablerne RECU (receptudsteder), RECA (autorisations ID), IBNR (indberetter nummer) kræver særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen ( oprindeligt i Lægemiddelstyrelsen).

 

 

3941 / i30